ရည်မှန်းချက်

“SITE သည် လက်တွေ့လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှု၊ စက်ရုံပိုင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာများ စူးစမ်းဖြေရှင်းခြင်းဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှု၊ လူမှုဆက်ဆံရေးကျွမ်းကျင်မှုတို့ကို အထူးလေ့ကျင့် သင်ကြားပေးထားသော အတွေ့အကြုံရှိ ကျွမ်းကျင်လူငယ်များ မွေးထုတ်ပေးသည့်၊ ပြည်တွင်း ပြည်ပ အသိအမှတ်ပြု၊ ဆန်းသစ်ခေတ်မီသော နည်းပညာနှင့်သက်မွေးပညာ လေ့ကျင့် သင်ကြားရေး သင်တန်းကျောင်းတစ်ကျောင်း ဖြစ်ရမည်”

မျှော်မှန်းချက် နှင့် ဆောင်ပုဒ်

“SITE အဖွဲ့အစည်းသည် ၎င်း၏သင်တန်းသားများကို လက်တွေ့လုပ်ငန်း ကျွမ်းကျင်မှုနှင့် အတွေ့အကြုံ၊ လုပ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာ ပြဿနာများ စူးစမ်း‌ရှာ‌ဖွေခြင်း၊ ဖြေရှင်းခြင်းဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုတို့၌ အထူးမြင့်မားအောင် စွမ်းဆောင်ရမည်။ ထို့အပြင် SITE အဖွဲ့အစည်းသည် ၎င်း၏သင်တန်းသားများအရည်အသွေး တိုးတက်ကောင်းမွန်ရေးအတွက် လူမှုဆက်ဆံရေးကျွမ်းကျင်မှု၊ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုစွမ်းရည် နှင့် စဉ်ဆက်မပျက်သင်ယူလိုမှု တို့ ရရှိလာရန်...

နောက်ခံသမိုင်းကြောင်း

ပညာရေး၀န်ကြီးဌာန၊ နည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာနမှ တာ၀န်ရှိသူများနှင့်Sea Lion Company မှ တာ၀န်ရှိသူများသည် နိုင်ငံတွင်းစက်မှုသက်မွေးပညာ ကဏ္ဍမြှင့်တင်ရေးကို ရည်ရွယ်၍ ၂၀၁၇ ခုနှစ် ၊ ဇူလိုင်လ (၉) ရက်တွင် “စက်မှုနည်းပညာလေ့ကျင့်သင်ကြားရေးသင်တန်းကျောင်း” ကို ပူးပေါင်းဖွင့် လှစ်ရန် သဘောတူညီခဲ့ကြပါသည်။ စက်မှုနည်းပညာလေ့ကျင့်သင်ကြားရေးသင်တန်းကျောင်း

ကျောင်းအုပ်ကြီး

အရည်အသွေးပြည့် ကျွမ်းကျင်လူငယ်များမှာ မိမိတို့ နိုင်ငံ၏ လူမှုစီးပွားဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးဆောင်ရွက်ရာတွင် ကဏ္ဍ အသီးသီးအတွက် မရှိမဖြစ် အရေးကြီးလှသော လူ့စွမ်းအားအရင်း အမြစ်များ ဖြစ်ပေသည်။ မိမိတို့ ပညာရေး၀န်ကြီးဌာနသည် ကဏ္ဍအ လိုက်လိုအပ်လျက်ရှိသည့် အရည်အသွေးပြည့် ကျွမ်းကျင်လူငယ်များ မွေးထုတ်ပေးနိုင်ရေး အရှိန်အဟုန်ဖြင့် ကြိုးပမ်းလျက်ရှိပါသည်။ ခေတ်၊ ဒေသ နှင့်...